HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

​Nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất. AIRTECH có quy trình tập huấn đạt chuẩn, tập huấn tại nhà máy hoặc tại trung tâm đào tạo theo chức năng công việc: Giám sát, vận hành, bảo dưỡng, chuẩn đoán sự cố...


Tôi muốn nhận thêm thông tin về đào tạo kỹ thuật:    click tại đây